Szkolenie

Kryzys w firmie. Jak prowadzić skuteczną komunikację?

Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Kryzys zdarzyć się może zawsze i wszędzie, dlatego tak bardzo ważna jest umiejętność odnalezienia się w nim i prowadzenia sprawnej komunikacji. Istotne są również wszelkie działania antykryzysowe, które firma może i powinna podjąć. Wizerunek zależy od podejmowania przemyślanych i trafnych decyzji dlatego  ważna jest wiedza w jaki sposób komunikować się w trudnych chwilach z pracownikami, klientami, mediami.

Cel szkolenia:

 • przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej
 • zapoznanie z zasadami skutecznej współpracy z mediami
 • przedstawienie technik postępowania  w kryzysie
 • poznanie działań mających na celu uniknięcie kryzysu
 • ukazanie sposobów na obrócenie kryzysu w sukces

Charakter szkolenia

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest kryzys, jakie są jego przyczyny i czy można go przewidzieć oraz jaka jest rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Praktyczny wymiar szkolenia ma na celu zachęcenie uczestników do aktywnego w nim udziału. Przeprowadzone zostaną symulacje rozmów z dziennikarzami. Ćwiczenia z kamerą pozwolą wyeliminować błędy najczęściej popełniane podczas komunikacji z mediami.  Ponadto uczestnicy podzieleni na grupy zostaną poproszeni o przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane specjalistom PR oraz osobom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności związanych z komunikacją w sytuacjach kryzysowych.

Program szkolenia

1. Kryzys w firmie. Od czego zacząć i jak przeprowadzić efektywną komunikację?

 • Czym jest kryzys?
 • Jakie są przyczyny kryzysów i czy można go przewidzieć?
 • Od czego zacząć postępowanie w sytuacji kryzysowej?
 • Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową.
 • Jak nie pogłębić kryzysu na własne życzenie?
 • Kryzys zażegnany. Czy może pojawić się kolejny?

2.  Akcja ewakuacja, czyli sztab kryzysowy na posterunku

 • Od czego zależy skuteczność działania sztabu kryzysowego?
 • Jak przygotować zespół do zarządzania sytuacją kryzysową?
 • Podstawy zasad zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej.
 • Rola mediów w kształtowaniu sytuacji kryzysowej. Jak udostępniać informacje?
 • Pracownicy a kryzys. Reakcja i komunikacja.
 • Relacje z klientem, partnerami biznesowymi w sytuacjach kryzysowych.
 • Przykłady sposobów wyjścia z kryzysu.
 • Jak przygotować się na kryzys?

3.  Wystąpienia w mediach – podstawy

 • Jak przygotować się do wystąpienia w mediach?
 • Rodzaje wystąpień publicznych (setka, wywiad, debata, briefing kryzysowy)
 • Czego nie lubi kamera, czyli ubiór w czasie wywiadu
 • Forma i styl: Powiedz to dobrze – jasno, rzeczowo i przekonująco
 • Przygotowanie do wystąpień przed kamerą – modulacja głosem, poprawna artykulacja i dykcja
 • Mowa ciała i autoprezentacja (mimika, kontakt wzrokowy, gestykulacja)

4.  Praca z kamerą – ćwiczenia przed kamerą 

 • symulacja prawdziwego nagrania w sytuacji kryzysowej (setka, wywiad na żywo)
 • nagranie i analiza popełnionych błędów
 • ćwiczenia w radzeniu sobie ze stresem – jak zapanować nad tremą przed wystąpieniem publicznym? Praca w grupach
 • przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy

Kontakt w sprawie szkolenia:

tel. kom. + 48 884 880 878, tel. +48 22 827 04 01

procontent@procontent.pl

kontakt

Dane adresowe

ul. Marszałkowska 140/62C
00-061 Warszawa
E-mail: procontent@procontent.pl
Telefon: + 48 501 162 317

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.