Raport

56% POLAKÓW UWAŻA, ŻE FIRMY ORAZ INSTYTUCJE POWINNY PROWADZIĆ DZIAŁANIA PR

Jak wynika z raportu zrealizowanego na zlecenie Procontent Communication, potrzebę budowania wizerunku najlepiej rozumieją osoby z dyplomem uczelni wyższych. Wśród grup zawodowych, które uznają działania komunikacyjne za zbędne przodują pracownicy fizyczni, rolnicy oraz… przedsiębiorcy.

Raport zrealizowany w ramach kampanii „PR bez uprzedzeń”, przełamującej negatywne stereotypy o branży PR pokazuje, że świadomość potrzeby prowadzenia działań PR jest silnie skorelowana z wykształceniem. Wyniki wskazują, że odsetek osób podzielających tę opinię wśród posiadających wykształcenie podstawowe wyniósł jedynie 48% i był o 25 punktów procentowych niższy niż w grupie respondentów z wykształceniem wyższym (73%).

Postrzeganie PR w Polsce jest również uzależnione od wykonywanej pracy. Spośród ankietowanych pracowników umysłowych wyższego szczebla aż 75% z nich dostrzega potrzebę prowadzenia działań komunikacyjnych. W przypadku ich kolegów piastujących niższe stanowiska odsetek ten wyniósł 60%, wśród pracowników fizycznych i rolników – 39%. Co zastanawiające, jedynie dwóch na pięciu przedsiębiorców skorzystałoby z usług PR.

Często trafiają do nas firmy, które dostrzegają potrzebę prowadzenia działań wizerunkowych dopiero w momencie wystąpienia kryzysu – mówi Iwona Kubicz, Prezes Zarządu Procontent Communication – Wynika to w znacznej mierze z braku znajomości efektów, które profesjonalna komunikacja może przynieść. Zdecydowana większość przedsiębiorców opiera swój biznes jedynie na bezpośrednich relacjach z dostawcami oraz klientami. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku korporacji, które wiedzą, że prowadzenie działań PR jest nieodłącznym elementem solidnego biznesu – tłumaczy.

kontakt

Dane adresowe

ul. Marszałkowska 140/62C
00-061 Warszawa
E-mail: procontent@procontent.pl
Telefon: + 48 501 162 317

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.