DIGITAL & SOCIAL

SOCIAL MEDIA – CONTENT Opracowujemy kompleksową strategię komunikacji w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn, Twitter). Przygotowujemy kreacje oraz optymalizujemy kampanie Facebook Ads we wszystkich formatach reklamowych. Naszym celem są zwiększone zasięgi przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów. Dostarczamy pełen content (treści, foto, video). Tworzymy aktywacje niestandardowe, które angażują użytkowników w sieci oraz wpływają na wzrost znaczenia marki. INFLUENCER MARKETING Nawiązujemy współpracę z najpopularniejszymi blogerami, vlogerami i Instagramowiczami w Polsce. Zależy nam nie tylko na efektywnym przedstawieniu produktów i usług, które prezentowane są przez postaci wzbudzające zaufanie, ale również na przełożeniu tych działań na realne cele, tj. podniesienie wartości marki oraz wzrost wyników sprzedażowych. SEM & SEO Optymalizujemy witryny pod kątem pozycjonowania (SEO). Koncentrujemy się na określonych fazach kluczowych i rozliczamy się z efektów działań poprzez regularne raporty dotyczące pozycji witryny w wyszukiwarkach. Od podstaw opracowujemy kampanię AdWords – zarówno pod kątem reklam tekstowych, jak i kampanii display w sieci Google Display Network, mobile i YouTube. Udoskonalamy kampanie i wdrażamy najlepsze rozwiązania, które przekładają się na niskie koszty i efektywność. LEAD GENERATION Pracujemy nad optymalizacją techniczną strony internetowej, oferujemy copywriting i zdobywanie linków. Realizujemy również kampanie poprzez technologię automatyzacji zakupu reklam w Internecie . WEBDESIGN Tworzymy i przebudowujemy profesjonalne strony internetowe oraz landing pages. Budujemy strony w oparciu o różnorodne systemy CMS i dopasowujemy je do oczekiwań klienta. Oferujemy nowoczesne rozwiązania z zakresu projektowania stron i pomagamy przy modyfikacjach witryn. Prowadzimy szkolenia dla klientów z efektywnego wykorzystania narzędzi CMS, tak aby zapewnić jak największą samodzielność w aktualizowaniu treści.

PUBLIC RELATIONS

MEDIA RELATIONS Budowanie długofalowych relacji z mediami opartych na wiedzy ekspertów i merytorycznych przekazach. Procontent na co dzień pracuje nad tematami świeżymi i medialnymi, które interesują media biznesowe, ogólnopolskie i informacyjne. Znajdujemy również lokalne konteksty dla projektów PR i tworzymy platformy współpracy z redakcjami z całej Polski. Korzystamy również z multimedialnych narzędzi takich jak: video pressrelease, audio pressrelease. Współpracujemy również z dziennikarzami mediów branżowych: zdrowotnych, finansowych motoryzacyjnych i przemysłowych. Staramy się, aby nasze materiały wciąż na nowo inspirowały dziennikarzy w całym kraju. CONSUMER PR PR konsumencki  umożliwia przekazanie w wiarygodny sposób pełnej informacji o produkcie. Jest źródłem rzeczowych przekazów i buduje zaufanie konsumentów do produktu. Dobrze prowadzony, edukuje odbiorców na temat zalet produktów i wzmacnia potrzebę ich posiadania. Dysponując szerokim wachlarzem nowoczesnych narzędzi komunikacji PR pozwala również na zbudowanie wokół produktu społeczności konsumentów. Bliska i angażująca komunikacja skierowana do nich buduje długotrwałą więź z marką i wzmacnia jej pozytywny wizerunek. Działania public relations z zakresu Consumer PR prowadzone w oparciu o ciekawy, kreatywny pomysł, odwołujące się do nowych trendów, przełamujące stereotypy związane z danym produktem, usługą lub wykorzystujące wizerunek ambasadora, potrafią zbudować modę na produkt oraz skutecznie zachęcić potencjalnych klientów do interakcji z marką. Oferta Procontent w zakresie Consumer PR obejmuje:
 • Analizy rynku – konkurencji, konsumenta i mediów
 • Benchmarking komunikacyjny dla marek
 • Warsztaty brandingowe
 • Tworzenie strategii komunikacji produktów i marek
 • Pozycjonowanie i repozycjonowanie produktów i marek
 • Redakcję raportów i komunikację badań konsumenckich
 • Opracowanie Message house dla produktów, usług i kampanii edukacyjnych
 • Kampanie edukacyjne dla produktów i usług – liderów rynku i innowatorów
 • Imprezy i wydarzenia specjalne wzmacniające wizerunek produktów i marek
 • Relacje z mediami – PR produktowy
 • Współpracę z liderami opinii publicznej i ekspertami
E-PR I TWORZENIE CONTENTU
Działania e-PR to nowe możliwości komunikowania się bezpośrednio z odbiorcami. Wiemy i rozumiemy, że w sieci content tworzą sami konsumenci, dlatego też stale na nowo adaptujemy się do dynamicznie zmieniających się internetowych trendów.
Dodatkowo próbując przedstawić skalę i zasięg mediów społecznościowych, nie sposób pominąć użytkowników YouTube, forów internetowych, mikroblogów, serwisów multimedialnych, demotywatorów, aplikacji czy serwisów mobilnych – to potencjalni lub aktualni konsumenci. To co tworzy media społecznościowe to ich użytkownicy, kanały komunikacji, społeczności i treść. Obecnie wygrywa komunikacja otwarta, dialog, przejrzystość i wysoka jakość interakcji z konsumentem. Zespół Procontent rozumie, że kampanie prowadzone w sieci wymagają dużego zaangażowania, koordynacji i precyzyjnie zaplanowanego planu działania. Wzrost świadomości marki i zoptymalizowane działania komunikacyjne pozwalają na docieranie do użytkowników i realizację celu biznesowego, jakim jest wzrost sprzedaży produktów i usług.

DORADZTWO STRATEGICZNE

AUDYTY  I KAMPANIE INFORMACYJNE Programy komunikacyjne zaangażowane społecznie powstają na bazie potrzeb i celów przedsiębiorstwa oraz przy uwzględnieniu problemów społecznych. W ramach doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji kampanii społecznych Procontent Communication oferuje:
 • Audyt dotychczasowych działań w dziedzinie komunikacji  firmy/organizacji/instytucji
 • Analizę interesariuszy oraz analizę wpływu wraz z doborem najlepszych przekazów do grup docelowych
 • Opracowywanie strategii kampanii społecznej
 • Opracowywanie i wdrażanie programów społecznych wspierających biznes klienta
 • Budowanie koalicji ekspertów wokół programu
 • Pozyskanie partnerów instytucjonalnych i patronów medialnych dla kampanii społecznych
 • Wspieranie promocji społecznie zaangażowanych produktów i usług poprzez realizację kampanii społecznych
 • Komunikację kampanii informacyjnych i społecznych ukierunkowanych na zmianę postaw lub zachowań wybranej grupy docelowej
 • Prowadzenie działań wspierających dialog społeczny
 • Promocję kampanii społecznych poprzez social media i blogosferę

PUBLIC AFFAIRS Utrzymanie dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami jest niezwykle ważne przy kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. W ramach działań public affairs wspieramy naszych Klientów w budowaniu i prowadzeniu relacji z instytucjami rządowymi i  środowiskami opiniotwórczymi.

Celem wszelkich działań public affairs jest zwracanie uwagi na dany problem społeczny, brak odpowiednich regulacji legislacyjnych czy rozwiązań systemowych. Działania dla Klientów prowadzimy zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim. Procontent realizuje m.in. działania z zakresu:

 • identyfikacji kluczowych interesariuszy
 • budowania i utrzymania relacji z decydentami
 • współpracy z administracją rządową i samorządową
 • prowadzenie komunikacji z politykami
 • przygotowywanie akcji specjalnych dla polityków

CRISIS MANAGEMENT Czy Twoja firma choć raz „znalazła się w opałach” i dziennikarze napisali wiele negatywnych artykułów  pod jej adresem? Czy Twoi klienci zaczęli odchodzić do konkurencji lub zrezygnowali z usług, a Ty nie wiesz o dlaczego? Czy opinia o Twojej firmie w mediach społecznościowych jest raczej negatywna? Czy przygotowujesz się do dużej transakcji i wiesz, że konkurenci, pracownicy, związkowcy lub instytucje będą chciały ją zablokować? a może planujesz zmiany w firmie – programy dobrowolnych odejść, zwolnienia lub restrukturyzację, wprowadzenie nowych zasad wynagradzania, albo też inny trudny proces zarządczy. Jeśli na choć jedno z powyższych pytań odpowiedziałeś twierdząco to zapewne Twoja firma potrzebuje wsparcia w zakresie komunikacji kryzysowej. W odpowiedzi na tego rodzaju problemy firm Procontent świadczy m.in. usługi z zakresu:

 • Powołania zespołu antykryzysowego
 • Wdrożenia procedur komunikacji kryzysowej
 • Ustalenia sposobów informowania otoczenia zewnętrznego
 • Ograniczenia zasięgu oddziaływania kryzysu
 • Likwidacji zagrożeń
 • Przywrócenia normalnego funkcjonowania
 • Likwidacji skutków kryzysu i opracowanie programu odbudowy reputacji
 • Opracowania rekomendacji zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości
 • Symulacji kryzysowych

EB & KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA

EMPLOYER BRANDING Budowanie wizerunku pracodawcy (ang. employer branding) to działania firmy mające na celu zbudowanie reputacji firmy, jako „pracodawcy z wyboru”. Inwestowanie w kadry oraz pozyskanie talentów to dziś jedno z podstawowych wyzwań, które stoją przed kadrą zarządzającą polskich przedsiębiorstw. Udział w rankingach pracodawców, działania skierowane do uczelni, programy stażowe oraz grantowe nie powinny być jednak traktowane jako działania ad hoc – wspierając bieżące potrzeby rekrutacyjne, ale powinny tworzyć długofalowy program wynikający ze strategii biznesowej firmy. Zakres oferowanych przez Procontent Communication działań z zakresu employer branding:
 • Diagnoza postrzegania brandu przez pracowników
 • Ustalenie employer value proposition
 • Opracowanie strategii komunikacji w zakresie employer brandingu
 • Zbudowanie narzędzi wprowadzających pracownika do firmy: pakiet startowy, materiały informacyjne, foldery korporacyjne, przewodniki dla pracowników
 • Budowanie serwisów komunikacji z pracownikami i grupami docelowymi w komunikacji employer branding
 • Budowanie students relations
 • Budowanie znajomości brandu w danej branży
Czy employer branding jest potrzebny w Twojej firmie?
 • Masz wrażenie, że Twoja konkurencja rekrutuje bardziej efektywnie, zabierając z rynku najlepszych ludzi?
 • Rzadko do Twojej firmy trafiają najlepsi absolwenci?
 • Czujesz, że Twoi pracownicy tracą zapał i zaangażowanie?
 • Wiesz, że Twoja oferta ma wiele zalet dla potencjalnych pracowników, ale masz poczucie, że nikt o tym nie wie?
 • Twoja firma dobrze wypada w rankingach i konkursach, ale nadal talenty wybierają pracę u konkurencji?
KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA Strategia komunikacji wewnętrznej musi odnosić się do celów biznesowych firmy, powinna być zgodna z wartościami i misją przedsiębiorstwa oraz powinna zostać stworzona w powiązaniu ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Celem komunikacji wewnętrznej jest umacnianie poparcia dla planów rozwoju firmy zarówno wśród pracowników wyższego jak i niższego szczebla, motywowanie pracowników do rozwoju, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy osobami pracującymi w firmie, umacnianie i budowanie poczucia zadowolenia z faktu bycia pracownikiem firmy.
Usługi Procontent Communication w zakresie komunikacji wewnętrznej obejmują m.in.:
 • Diagnozę  komunikacji wewnętrznej firmy
 • Analizę wewnętrznej percepcji organizacji – badania wśród pracowników
 • Wdrożenie procedur zarządzania informacją w firmie i komunikacją zmiany
 • Eventy i szkolenia wewnętrzne
 • Opracowanie procedur antykryzysowych

kontakt

Dane adresowe

ul. Marszałkowska 140/62C
00-061 Warszawa
E-mail: procontent@procontent.pl
Telefon: + 48 501 162 317

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.