Case Study

Smart School Project

Należąca do międzynarodowej sieci Global Reach PR – Procontent Communication przeprowadziła ogólnopolską kampanię na rzecz rozwoju pasji dzieci w wieku szkolnym pod nazwą „Smart School Project”. Kampania realizowana dla zespołu międzynarodowych szkół ARGONAUT oparta była o komunikowanie światowych trendów w dziedzinie edukacji .

Kampania „Smart School Project” bazująca na metodach nauczania opracowanych przez zespół nauczycieli Argonaut i światowych trendach w edukacji odpowiada na oczekiwania rodziców jakimi kierują się przy wyborze szkoły. 75% badanych Polaków wskazało na fakt, iż szkoła powinna przede wszystkim zapewnić możliwość rozwoju pasji i zainteresowań dziecka oraz być bezpieczna (74% wskazań). Blisko połowa badanych za najważniejsze kryterium wyboru szkoły uznała również dostosowanie sposobu nauczania do konkretnego ucznia oraz wysoki poziom języków obcych w ofercie szkoły.

Kampania public relations pod hasłem „Smart School Project” skierowana do rodziców sześcio- i siedmiolatków miała na celu zwrócenie ich uwagi na potrzebę rozwoju naturalnych zdolności, pasji i zainteresowań u dzieci jako istotnych czynników decydujących o trafnym wyborze przyszłej ścieżki kariery. Jej celem było budowanie wizerunku międzynarodowych szkół Argonaut jako placówek, w których kształcenie jest inwestycją w rozwój dziecka i jego naturalnych zdolności. [1]

Zadaniem szkoły jest nauka umiejętnego odnajdywania się w przestrzeni międzynarodowej poprzez naukę języków obcych. W ramach kampanii szkoły Argonaut przygotowały cykl otwartych warsztatów dla dzieci i rodziców edukujących poprzez zabawę takich jak gotowanie po angielsku oraz spotkań z psychologiem pomagających ustalić predyspozycje szkolne dziecka. W ramach działań promujących program szkoły odbyły się także spotkania ze znanymi osobistościami ze świata kultury i polityki. Podczas spotkania „Argonaut i Przyjaciele czytają dzieciom” m.in. Pani Prezydentowa Jolanta Kwaśniewska, Aleksandra Mikołajczyk, Ryszard Kalisz, Cezary Pazura i Karol Strasburger czytali bajki i zachęcali do rozwoju pasji również poprzez wspólną lekturę rodziców z dziećmi.

We współpracy z Fundacją Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie bez Barier” szkoła uruchomiła również specjalną klasę o „Butterfly Class”, której celem jest wychowanie liderów odpowiedzialności społecznej i rozwijanie altruistycznych postaw uczniów.

W ramach projektu agencja Proconetent prowadziła działania media relations oraz biuro prasowe na rzecz budowania wizerunku marki Szkół ARGONAUT oraz pozycjonowania ich jako placówek oferujących wyjątkową jakość w edukacji. W ramach kampanii Procontent komunikował również raport z badania gemiusOmnibus, wykonanego na reprezentatywnej próbie Polaków na temat oczekiwań i obaw rodziców sześcio-i siedmiolatków, związanych z posłaniem dziecka do szkoły.

Patronat nad wydarzeniami kampanii objęła Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”. Patronat medialny nad kampanią „Smart School Project” objął portal qlturka.pl

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Argonaut istnieje od 2010 r., Gimnazjum – od 2011r, od 2012r. – zostały uruchomione – Przedszkole i Szkoła Językowa. Argonaut to placówki prywatne, posiadające uprawnienia szkoły publicznej z akredytacją Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Biura Edukacji. Argonaut jest otwarte na międzynarodową społeczność uczniowską posługująca się językiem polskim i/lub językiem angielskim. Priorytetem dla szkoły jest przekazanie uczniom solidnych fundamentów nauczania. Od marca 2012r. szkoła realizuje projekt „Smart School Project” – kampanię na rzecz szerzenia idei edukacji z pasją.

[1] Badanie Gemius Omnibus realizowane na reprezentatywnej próbie Polaków, Gemius Polska, kwiecień 2012r.

Klient

ARGONAUT

obszar

kampania edukacyjna

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.