Case Study

Badanie „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach”

Celem badania była ocena stosowanej terapii żywieniowej w polskim lecznictwie. „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach” to według ekspertów największe na tę skalę przeprowadzone badanie dotyczące żywienia w polskich szpitalach. Działania skupiły się na rozpoznaniu niedożywienia oraz metodach leczenia tego stanu za pomocą żywienia doustnego, dojelitowego i pozajelitowego u pacjentów w trakcie hospitalizacji.

Zadania agencji:

 • Przygotowanie wraz z ekspertami ankiety
 • Przygotowanie i wysyłka listu wprowadzającego do badania do ordynatorów oddziałów biorących udział w badaniu
 • Dystrybucja pakietów ankiet do wybranych szpitali
 • Kontakt ekspertów z wybranymi ordynatorami, w celu omówienia ankiety  i wyjaśnienia ewentualnych niejasności
 • Follow-up szpitali
 • Opracowanie statystyczne wyników
 • Redakcja raportu
 • Komunikacja wyników badania i prezentacja raportu do mediów
  • Przedstawienie pełnego raportu na temat problemu niedożywienia w polskich szpitalach odbyło się na XX Zjeździe Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
  • Wyniki badań zostały przedstawione przez prof. dr hab. n. med. Stanisława Kłęka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
  • Konferencja prasowa z prezentacją wyników  pierwszego badania – „Ocena terapii żywieniowej w polskich szpitalach”

Napłynęło 2697 ankiet z blisko 70 szpitali.

W ramach opracowanej strategii dla badania głównymi założeniami było dotarcie do osób zarządzających placówkami medycznymi i lekarzy. Postawiliśmy na bezpośredni kontakt z naszą grupą docelową i pojawiliśmy się na największych wydarzeniach medycznych w Polsce, gdzie komunikowaliśmy o nadchodzącym badaniu i problemach z jakimi boryka się żywienie szpitalne.

Chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby szpitali, dla porównania europejskie badanie oceniające żywienie kliniczne otrzymało odpowiedź z 5 polskich szpitali, my z aż 70.

Pozyskanie patronów raportu:
· Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
· Stowarzyszenie „Apetyt na życie”

Łącznie przez dwa miesiące zgromadziliśmy 193 publikacje.
· 5 publikacji w TV
· 78 publikacji w radiu
· 8 publikacji w prasie
· 79 publikacji w Internecie
· 23 publikacji w social mediach

Dotarcie 7 192 984 osób Ave 1 021 884
Badanie będzie potwierdzeniem rzeczywistego narażenia naszych pacjentów na ryzyko niedożywienia. Chcielibyśmy sprawdzić, ilu pacjentów niedożywionych występuje w różnych oddziałach, szpitalnych, po drugie jak wygląda u nich realizacja leczenia żywieniowego, tzn. czy przy rozpoznaniu niedożywienia, wdrażane jest żywienie, czy całkowicie lekceważone. Mamy taki sygnał, że może to stanowić dużą skalę problemu. Chcielibyśmy na podstawie tego badania wyciągnąć wnioski, które pozwolą na leczenie żywieniowe potrzebujących, a także jego realizacji w prawidłowej formie.
prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk

Klient

Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

obszar

Badania i raporty

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.