Wpis

Polacy chętnie zmieniają banki – Raport z ogólnopolskiego badania opinii publicznej na temat wizerunku banków w Polsce

Jak wynika z raportu pt. „Zaufanie Polaków do banków” przeprowadzonego na zlecenie Procontent Communication najczęstszymi przyczynami zmiany banku wśród Polaków są: atrakcyjna oferta innego podmiotu, podwyżka opłat/prowizji oraz mała liczba dostępnych bankomatów. Prawie 100 proc. respondentów badania posiada konto w banku, a ponad połowa badanych (57 proc.) przyznaje, że zdarzyło się jej zmienić bank.

Autorzy raportu opublikowanego przez Procontent Communication sprawdzili ilu Polaków posiada konta w banku. Jak wynika z badania, 93 proc. badanych deklaruje jego posiadanie. Miejsce zamieszkania nie ma wpływu na posiadanie konta, ponieważ nawet mieszkańcy wsi i małych miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców deklarują, że posiadają konto w banku (91 proc.). Nieznaczna różnica pojawia się, jeśli spojrzymy pod kątem wykształcenia – konta w banku nie posiada blisko 12 proc. osób z niższym i tylko 2 proc. osób z wyższym wykształceniem.

Respondenci badania pt. „Zaufanie Polaków do banków” przyznają, że o wyborze przez nich oferty danego banku w największym stopniu decyduje: brak opłat za prowadzenie konta (69 proc), zaufanie do marki (43 proc.), oraz liczba bankomatów (41 proc.). Ankietowani przyznają, że najmniejsze znaczenie dla nich ma wizerunek ambasadora banku (5 proc.) oraz reklama (4 proc.).

Jak mówi Iwona Kubicz, prezes Procontent Communication, budując wizerunek banku warto zastanowić się, czy zatrudnienie ambasadora jest niezbędne, ponieważ jak deklarują Polacy, ten aspekt ma dla nich najmniejsze znaczenie przy wyborze banku.

Raport pokazuje, że dostęp do nowoczesnych technologii ważniejszy jest dla osób młodych (w wieku 15-24) niż dla osób starszych w wieku 25-34 lata (17 proc.), 35-44 lata (18 proc.) oraz 45-55 lata (15 proc.). Co warto podkreślić, wyboru banku ze względu na nowoczesne technologie znacznie częściej dokonują także mężczyźni (23 proc.) niż kobiety (15 proc.).  Jak dodaje Iwona Kubicz, warto zatem pamiętać o precyzyjnym dostosowaniu przekazu do wieku i płci odbiorców.

Ponad połowa ankietowanych przyznaje, iż zdarzyło się jej zmienić bank (57%). Znacznie częściej zmianę banku deklarują osoby z wyższym wykształceniem (69%). Najrzadziej bank zmieniają osoby młode w wieku 15-24 lata, osoby po 45 roku życia oraz mieszkańcy wsi, a najczęściej mieszkańcy średniej wielkości miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Co ciekawe, częściej decyzję o zmianie banku podejmowali mężczyźni (61proc.) niż kobiety (54 proc.).

Najczęstszymi powodami przez które Polacy zmieniają banki są: atrakcyjna oferta innego podmiotu (59 proc.), podwyżka opłat/prowizji (49 proc.) oraz mała liczba dostępnych bankomatów (18 proc.). Tylko jeden procent badanych zmieniło bank z powodu oszustwa finansowego czy kradzieży z konta.

Warto podkreślić, iż w przypadku mężczyzn częściej niż kobiet motorem do zmiany banku były decyzje kredytowe podejmowane przez placówkę oraz zmiany w regulaminie. W działaniach komunikacyjnych skierowanych do Panów istotne zatem wydaje się być poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na tłumaczenie zmian prawnych w regulaminach oraz odpowiednie argumentowanie odmowy udzielenia kredytu. W komunikacji skierowanej do kobiet warto podkreślać profesjonalną obsługę klienta w danym banku oraz rozbudowaną sieć bankomatów placówki – mówi Iwona Kubicz.

Nadal dość spory odsetek klientów zmienia bank ze względu na jakość obsługi. Dla 16 proc. ankietowanych motorem do zmiany banku była nieprofesjonalna obsługa.  Jak dodaje Iwona Kubicz, to co może martwić to poziom edukacji finansowej Polaków, jedynie 4proc. badanych zwracało uwagę na wyniki finansowe banków.

kontakt

Dane adresowe

ul. Marszałkowska 140/62C
00-061 Warszawa
E-mail: procontent@procontent.pl
Telefon: + 48 501 162 317

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.