Wpis

Polacy nie ufają szefom!

W firmach rozpoczął się okres rocznych ewaluacji pracowników, a tymczasem jak pokazują wyniki raportu z ogólnopolskiego badania opinii „Zaufanie w firmie” przedstawionego przez Procontent Communication co 4 z nas nie ufa swoim przełożonym. Z grupy aktywnych zawodowo Polaków prawie połowa posądza swoich zwierzchników o manipulację informacjami i zatajanie prawdy! Na drugim miejscu wśród przyczyn braku zaufania do pracodawców plasuje się brak lub zbyt rzadki przekaz informacji na linii dyrekcja – pracownicy.

Z raportu „Zaufanie w firmie” możemy się dowiedzieć, że aż 14% z nas nie ma wyrobionej opinii w kwestii zaufania do pracodawcy. Swojemu szefowi ufa natomiast zaledwie co 4 badany (24% respondentów).

“Brak zaufania do własnego szefa to istotny problem dla kadry zarządzającej w okresie rocznych ocen i ewaluacji. Może on sprawić, że nawet dobre informacje pracownicy odbiorą z niedowierzaniem, a trudne do przekazania informacje spotkają się z dodatkowym oporem. Niestety w polskich firmach dbałość o zaufanie pracowników to bez wątpienia jedno z najrzadziej docenianych źródeł przewagi konkurencyjnej. Bezpośredni wpływ na zaufanie dla firmy ma polityka komunikacyjna przygotowana z myślą o pracownikach. Powinna ona wspierać realizację celów biznesowych i jednocześnie odpowiadać na potrzeby informacyjne całego zespołu.” – wyjaśnia Iwona Kubicz, Prezes Procontent.

Jak wynika z przeprowadzonych badań podstawowym błędem pracodawców są próby manipulowania pracownikami. Przekonanie, że firma manipuluje treściami docierającymi do pracowników, może skutecznie zniszczyć zaufanie i poprawne relacje panujące w danym przedsiębiorstwie.

Co ciekawe w Polsce na zaufanie wpływa również wiek i charakter wykonywanej pracy. W najmniejszym stopniu swoje firmy darzą zaufaniem osoby powyżej 35 roku życia, a najbardziej ufają firmom ludzie młodzi rozpoczynający pierwszą pracę. W treści dostarczane przez szefa wierzą przede wszystkim osoby w wieku 19 -24 lata oraz 24 -34 lata. „Nasze zaufanie w stosunku do pracodawców maleje wraz z wiekiem a więc wraz kolejnymi doświadczeniami życiowymi. Pokazuje to jasno, że zła komunikacja z pracownikiem kontynuowana przez lata może znacznie podważyć jego zaufanie do firmy, a wręcz w skrajnych przypadkach wrogo do niej nastawić. Badania jasno pokazują, iż warto poświęcić więcej czasu komunikacji wewnętrznej w polskich firmach. ” – podkreśla ekspert w dziedzinie komunikacji Iwona Kubicz, Procontent Communication.

Zaufanie do firmy wiąże się również z kwestią finansową. Osoby, u których dochód w gospodarstwie domowym przekracza 3000 zł stanowią prawie połowę (45%) grupy mającej problem z zaufaniem do swojej firmy. Swoim pracodawcom nie wierzą również ci, których dochód nie przekracza 1000 zł. Skąd wynika taki podział? – „Ci, którzy mają najmniej czują się pokrzywdzeni, nie ufają przełożonym, czują się wykorzystywani w pracy, oceniają decyzje szefa jako niesprawiedliwe. Natomiast, najbogatsi lub też zarabiający powyżej przeciętnej, są podejrzliwi, nieufni, boją się stracić to, co osiągnęli i rzadko otwarcie rozmawiają z własnymi szefami. Często liczą też na jeszcze większy sukces próbując zachować się nie fair w stosunku do firmy, przełożonych”- podkreślają eksperci.

Podwładni z wyższym wykształceniem stanowią najliczniejszą grupę, która wierzy w uczciwość przekazywanych treści, aż 34%. Analogicznie, spośród osób wyrażających negatywny stosunek do rzetelności dostarczanych informacji prawie 1/3 stanowią ludzie z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub zawodowym.

Dane różnią się również, jeśli pod uwagę weźmiemy status zawodowy. Prawie połowa pracowników umysłowych ufa przełożonym, gorzej jest z pracownikami fizycznymi. Główną przyczyną braku zaufania jest przekonanie o zatajaniu prawdy. Ponad 20 procent pracowników fizycznych jest przekonanych, że ich własna firma ich oszukała w dotychczasowej współpracy.

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.