Wpis

Polpharma i Procontent po raz kolejny o seksie!

Polpharma powierzyła Procontent Communication poprowadzenie drugiej edycji działań mających na celu przedstawienie opinii publicznej wyników badania profesora Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011”, prowadzonych w ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego.

Celem aktywności prowadzonych przez Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego jest promocja zdrowia seksualnego i uświadomienie różnym grupom społecznym jak ważna jest to sfera w ich życiu.

W ramach współpracy, agencja Procontent Communication odpowiedzialna jest za komunikację niepublikowanych dotychczas wyników badania profesora Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy „Seksualność Polaków 2011”. Wśród nich znajdą się dane dotyczące zdrowia seksualnego, przemocy seksualnej i relacji w związkach.

Kampanię aktywnie wspiera autor badania „Seksualność Polaków 2011” profesor Zbigniew Izdebski ekspert Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego.

O OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE ZDROWIA SEKSUALNEGO

Ogólnopolski Program Zdrowia Seksualnego to kampania społeczna promująca zdrowie seksualne i uświadamiająca różnym grupom społecznym, jak ważna jest ta sfera życia.
Z tematem zdrowia seksualnego ciężko się zmierzyć nawet lekarzom. Badania wskazują, że aż 73% pacjentów nigdy nie zostało zapytanych przez lekarza o ich zdrowie seksualne, 24 % pacjentom takie pytanie lekarz zadawał sporadycznie, a tylko 3 % – często. Lekarze nie zawsze wiedzą, jak zapytać pacjenta o tę sferę zdrowia, co uniemożliwia postawienie właściwej diagnozy.
W ramach Ogólnopolskiego Programu Zdrowia Seksualnego realizowane są działania kierowane zarówno do środowiska medycznego, jak i do pacjentów, ich bliskich oraz całej opinii społecznej. Autorom programu zależy na przekonaniu każdego Polaka, że również i on ma prawo do szczęścia, na które składa się m.in. możliwość czerpania radości z życia erotycznego.

Prawa seksualne stanowią fundamentalne i uniwersalne prawa człowieka. Deklaracja Praw Seksualnych WHO (World Health Organization) z 2002 roku obejmuje między innymi:

prawo do przyjemności seksualnej, uznając ją za źródło fizycznego, psychologicznego, intelektualnego i duchowego dobrostanu;
prawo do odrębności seksualnej, integralności oraz bezpieczeństwa seksualnego ciała. Człowiek może podejmować niezależne decyzje dotyczące własnego życia seksualnego, zgodne z własną moralnością i etyką społeczną;
prawo do wolności seksualnej, do wyrażania pełni potencjału seksualnego, z wykluczeniem wszelkich form przymusu seksualnego, wykorzystywania oraz nadużyć;
prawo do wyczerpującej edukacji seksualnej, w którą powinny być zaangażowane wszystkie instytucje społeczne;
prawo do informacji seksualnej opartej na badaniach naukowych;
prawo do seksualnej opieki zdrowotnej, która powinna być dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich problemów, chorób i zaburzeń seksualnych.
O BADANIU

„Badanie Zbigniewa Izdebskiego i Polpharmy Seksualność Polaków 2011” zostało zrealizowane w 2011 roku przez TNS OBOP. Celem badania była analiza zwyczajów seksualnych oraz zdrowia seksualnego Polaków. Badanie ma charakter ilościowy, a jego wyniki charakteryzują populację mieszkańców Polski w wieku 15-59. Wyniki prezentowane są w dwóch głównych przekrojach 15-49 lat oraz 15-59 lat. Większość prezentowanych danych dotyczy pierwszego przekroju, gdyż analiza dla grupy 15-49 lat daje możliwość samodzielnego porównywania danych z wynikami wcześniejszych badań seksualności Polaków zrealizowanych przez Zbigniewa Izdebskiego w latach 1997, 2001 i 2005 w oparciu o tę samą metodologię na reprezentatywnych próbach osób w wieku reprodukcyjnym. Wyjątkiem są wyniki badań dotyczące zdrowia seksualnego. Ze względu na specyfikę problematyki, uwzględniono w nim odpowiedzi wszystkich, także najstarszych w próbie respondentów (50-59 lat).

O PROCONTENT COMMUNICATION:

Procontent Communication jest firmą doradczą w dziedzinie PR i komunikacji należącą do jednej z największych światowych sieci firm public relations Global Reach PR. Poprzez 35 oddziałów na pięciu kontynentach Global Reach oferuje swoim klientom prowadzenie globalnych kampanii komunikacyjnych. Główna siedziba Sieci mieści się w stolicy Wielkiej Brytanii, Londynie.

Firma Procontent Communication została założona w odpowiedzi na dynamiczny rozwój potrzeb komunikacyjnych polskich przedsiębiorstw i organizacji otoczenia biznesu. Procontent Communication specjalizuje się w realizacji projektów z wielu obszarów komunikacji korporacyjnej. Usługi świadczone przez Procontent Communication to m.in.: audyty w dziedzinie komunikacji korporacyjnej, opracowanie strategii komunikacji firmy, prowadzenie biura prasowego, szkolenia medialne, media relations, a także organizacja konferencji prasowych oraz opracowanie: programów budowania relacji skierowanych do stakeholders, programów B2B, lojalnościowych oraz programów, których celem jest dotarcie do kluczowych liderów opinii. Procontent oferuje szeroki zakres usług w zakresie brand PR, CSR i Community Relations. Usługi świadczone przez firmę oparte są na blisko 12 letnim doświadczeniu członków zespołu w prowadzeniu projektów w zakresie doradztwa komunikacyjnego.

Firma dysponuje również doświadczeniem w zakresie budowania społeczności i programów prowadzonych za pośrednictwem social media.

Więcej informacji na stronie www.procontent.pl i na profilu na Facebook’u: facebook.pl/Procontent

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.