Wpis

PR dla Wisły

Procontent Communication rozpoczęła współpracę public relations z Fundacją Ja Wisła. Agencja wspiera Fundację w komunikacji projektu Muzeum Wisły oraz w działaniach na rzecz ochrony zabytkowego Portu Czerniakowskiego w Warszawie.

Procontent poprowadzi doradztwo komunikacyjne dla Fundacji i jej projektów edukacyjno-informacyjnych. Celem działań jest ochrona zabytkowego Portu Czerniakowskiego i przywrócenie go mieszkańcom miasta. Fundacja Ja Wisła od wielu lat prowadzi prace na rzecz utworzenia na terenie Portu „Muzeum Wisły” i realizuje projekty edukacyjne dla dzieci i młodzieży na temat znaczenia rzeki w życiu Warszawy. Wolontariusze Fundacji angażują się również w projekty ekologiczne wspierające zachowanie ekosystemu rzeki i jej okolic.

Misją Fundacji jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i historycznego rzeki Wisły. W ramach swojej działalności rozwijamy projekty edukacyjne, kulturalne oraz rekreacyjno-sportowe. Aktualnie Fundacja prowadzi rozmowy z miastem st. Warszawa nt. planów utworzenia Muzeum Wisły w Porcie Czerniakowskim, na terenie dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej – mówi Przemysław Pasek, prezes Fundacji Ja Wisła.

Wybudowany na początku XX wieku Port Czerniakowski jest miejscem wyjątkowym o ogromnym znaczeniu dla historii Warszawy. Przez kilkadziesiąt lat pełnił funkcję stoczni rzecznej, był także ważnym punktem oporu powstańców w czasie II wojny światowej. W tym miejscu zbudowano i zwodowano znaczną część floty rzecznej Warszawy oraz Polski, a także zrekonstruowano, według rysunków sprzed 4 tys. lat, statek do filmu „Faraon” Jerzego Kawalerowicza.

Fundacja Ja Wisła „Przybliżamy rzekę ludziom!” rozpoczęła swoją działalność w Porcie Czerniakowskim, gdy ten pozostawał jeszcze w całkowitym zaniedbaniu i zapomnieniu. W 2005 roku Fundacja za symboliczną złotówkę zakupiła i wydobyła z dna Wisły barkę Herbatnik. W kolejnych latach Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego oraz poszerzyła swoją działalność o projekty edukacyjne (wykłady organizowane na barce Herbatnik,w szkołach orazna Zamku Królewskim w Warszawie), kulturalne („Wisła Serce Europy” , „Rytm Rzeki”, Kino Most) oraz realizację wielu konkursów Zaufanie i uznanie mieszkańców Warszawy zyskały nie tylko projekty kulturalno-edukacyjne, ale także realizowane z sukcesem aktywności tj.: sprzątanie brzegów Wisły, budowa tratw dla małych kaczuszek, Monitoring Natura 2000.

Od 2005 roku rosło wsparcie ze strony Urzędu miasta st. Warszawy dla działań prowadzonych przez Fundację Ja Wisła. W roku 2009 w wyniku przyznania kolejnych dotacji na projekty edukacyjne ze strony miasta i rosnące zainteresowanie mieszkańców Warszawy projektem. Fundacja Ja Wisła postanowiła założyć w Porcie Czerniakowskim Muzeum Wisły. Zdaniem członków Fundacji Ja Wisła jest to miejsce idealne dla tego typu instytucji – zarówno z punktu widzenia historycznego jaki i praktycznego wykorzystania. Pragniemy też ocalić przed zniszczeniem przepiękny, drewniany Dworzec Wodny, który znajduje się obecnie w Porcie Praskim – dodaje Przemysław Pasek.

Idee, które od lat wciela w życie Fundacja Ja Wisła są zgodnie ze strategią rozwoju miasta. W ubiegłorocznym konkursie na koncepcję zagospodarowania terenu portu architekci wskazali na funkcje jakie powinien pełnić teren dawnej Warszawskiej Stoczni Rzecznej, były to:

działalność edukacyjna
działalność kulturalna
przystań i Muzeum Wisły

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.