Wpis

Polacy pozytywnie o PR, ale…

Tylko 2% respondentów uważa, że istotą PR jest manipulacja i wywieranie wpływu, natomiast aż 49% postrzega PR, jako budowanie pozytywnego wizerunku firmy, instytucji lub osoby – wynika z raportu, pt.: Społeczna Recepcja Public Relations opracowanego przez Wyższą Szkołę Promocji w Warszawie.

Projekt badawczy przeprowadzony przez WSP pokazał, że dla 49% respondentów rolą PR jest przede wszystkim promowanie pozytywnego wizerunku firmy (tzw. MPR). Prawie 23% badanych uznało, że jest to sztuka osiągania harmonii z otoczeniem poprzez wzajemne porozumienie oparte na prawdziwej i pełnej informacji o działalności firmy lub/i osoby (tj. klasyczny PR). W postrzeganiu PR mniejszą rolę, niż mogłoby się to wydawać, odgrywają kontakty z mediami. Mniej niż 20% osób stwierdziło, bowiem, że PR to reprezentowanie firmy wobec dziennikarzy, klientów i innych podmiotów.

„Branża powinna nieustannie edukować w zakresie roli PR i budować jej pozytywny wizerunek. Jest to konieczne, gdyż jak pokazują badania blisko 47% badanych deklaruje, że zna termin PR, ale nie jest w stanie spontanicznie powiedzieć, czym on właściwie jest. Ponadto wciąż prawie 6% badanych kojarzy ten termin z reklamą produktów firmy. Uzyskane dane są niepokojące, ponieważ pokazują na jak podatny grunt nadinterpretacji i przekłamań branża PR jest narażona” – podkreśla dr Krzysztof Kubiak, Dyrektor Instytutu Public Relations, Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie.

„To, co cieszy to fakt, że negatywne odwołania polityków skierowane pod adresem branży PR nie zagroziły jej wiarygodności. Tylko niecałe 2% badanych uważa działania public relations za wywieranie wpływu i manipulację, a 1% za działanie po znajomości z mediami. To dobry wynik dla branży i miernik jej rzetelności” – dodaje Iwona Kubicz z agencji Procontent Communication.

* Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w lutym 2011 w ramach projektu badawczego „Społeczna Recepcja Public Relations”. Próba losowa-kwotowa mieszkańców województwa Mazowieckiego. Liczba respondentów N=385 (100%).

kontakt

Dane adresowe

Zapytania ofertowe

E-mail: iwonakubicz@procontent.pl
Telefon: 501 162 317

RODO

Sprawdź, jak przechowujemy i chronimy dane osobowe pod tym linkiem.