Szkolenie: „Kryzys w firmie. Co zrobić, gdy mleko już się rozlało?” - Procontent Comunication

Zarządzanie kryzysem w firmie

Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Kryzys zdarzyć się może zawsze i wszędzie, dlatego tak bardzo ważna jest umiejętność odnalezienia się w nim i prowadzenia sprawnej komunikacji. Istotne są również wszelkie działania antykryzysowe, które firma może i powinna podjąć. Wizerunek zależy od podejmowania przemyślanych i trafnych decyzji dlatego  ważna jest wiedza w jaki sposób komunikować się w trudnych chwilach z pracownikami, klientami, mediami.  

Cel szkolenia

– Przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej – Zapoznanie z zasadami skutecznej współpracy z mediami – Przedstawienie technik postępowania  w kryzysie – Poznanie działań mających na celu uniknięcie kryzysu – Ukazanie sposobów na obrócenie kryzysu w sukces  

Charakter szkolenia

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest kryzys, jakie są jego przyczyny i czy można go przewidzieć oraz jaka jest rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Praktyczny wymiar szkolenia ma na celu zachęcenie uczestników do aktywnego w nim udziału. Przeprowadzone zostaną symulacje rozmów z dziennikarzami. Ćwiczenia z kamerą pozwolą wyeliminować błędy najczęściej popełniane podczas komunikacji z mediami.  Ponadto uczestnicy podzieleni na grupy zostaną poproszeni o przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy.

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie jest dedykowane specjalistom PR oraz osobom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności związanych z komunikacją w sytuacjach kryzysowych.  

Czas trwania szkolenia

8 godzin  

Eksperci

Iwona Kubicz, prezes Procontent Communication

Specjalizuje się w projektach z zakresu Corporate PR i zarządzania kryzysowego. Członek International Public Relations Association i juror w konkursie IPRA Golden World Awards w kategorii komunikacja w kryzysie i Public Affairs and Lobbing. Koordynowała projekty realizowane dla firm takich jak: Polpharma, Sanofi, Janssen, TEVA, Zentiva, Adamed, Europlant oraz projektów wspierających rozwój R&D w Polsce. Swoje doświadczenie zdobywała prowadząc projekty z wielu obszarów komunikacji od audytów komunikacyjnych i Internal PR po kampanie public relations i zarządzanie komunikacją w kryzysie dla m.in. takich firm jak: markety OBI, HBO, Hallmark Channel, Disney Channel, Gaspol. Prowadziła również kampanie z zakresu komunikacji korporacyjnej dla firm takich jak Energa Operator, PKP Energetyka i Saxo Bank. Ukończyła dziennikarstwo i zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu zaawansowanych nowych mediów na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

Monika Wincenciak-Ziemba       

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami komunikacyjnymi zarówno po stronie agencji PR, jak i po stronie Klienta. Przez 9 lat pracowała w Compress SA (Agencja Public Relations) na stanowisku Account Director. W agencji zarządzała pracą zespołu, tworzyła strategię PR, koordynowała projekty m.in. dla Eureko, Schenker, Cezex, Krajowego Rejestru Długów oraz zarządzała budżetami marketingowymi.  

Plan szkolenia

Kryzys w firmie. Od czego zacząć i jak przeprowadzić efektywną komunikację? (Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication)
  – Czym jest kryzys? – Jakie są przyczyny kryzysów i czy można go przewidzieć? – Od czego zacząć postępowanie w sytuacji kryzysowej? – Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową. – Jak nie pogłębić kryzysu na własne życzenie? – Kryzys zażegnany. Czy może pojawić się kolejny?  

Akcja ewakuacja, czyli sztab kryzysowy na posterunku (Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication)
  – Od czego zależy skuteczność działania sztabu kryzysowego? — Jak przygotować zespół do zarządzania sytuacją kryzysową? – Podstawy zasad zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej. – Rola mediów w kształtowaniu sytuacji kryzysowej. Jak udostępniać informacje? – Pracownicy a kryzys. Reakcja i komunikacja. – Relacje z klientem, partnerami biznesowymi w sytuacjach kryzysowych. – Przykłady sposobów wyjścia z kryzysu. – Jak przygotować się na kryzys? – Praca w grupach. Przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy.  

Kłamstwo, chowanie głowy w piasek, czyli o tym jak nie komunikować się z mediami (Monika Ziemba, Procontent Communication)
  – Jak przygotować się do wywiadu? – Jak odpowiadać na pytania dziennikarzy? – Niewygodne pytania. Jak udzielać odpowiedzi? – Grzechy główne podczas wywiadu. Jak je wyeliminować? – Jak nie dać się wytrącić z równowagi? – Czy warto poprosić o autoryzacje wypowiedzi przed emisją? – Jak przygotować się do wystąpienia w mediach, dobrać odpowiedni strój? – Wywiad bez stresu.

Praca z kamerą – ćwiczenia (Monika Ziemba, Procontent Communication, Łukasz Zborowski, newsrm.tv)
– Symulacja prawdziwego nagrania w sytuacji kryzysowej (setka, wywiad na żywo) – Nagranie i analiza popełnionych błędów.  

Szczegółowy plan szkolenia

00-9.15 Przywitanie gości
15-10.45 „Kryzys w firmie. Od czego zacząć i jak przeprowadzić efektywną komunikację?” (Iwona Kubicz, Prezes Procontent Communication)
45-11.00 Przerwa kawowa
00-13.00 „Akcja ewakuacja, czyli sztab kryzysowy na posterunku” (Iwona Kubicz, Procontent Communication)
00-14.00 Przerwa obiadowa*
00-15.00 Kłamstwo, chowanie głowy w piasek, czyli o tym jak nie komunikować się z mediami (Monika Ziemba, Procontent Communication)
00-15.15 Przerwa kawowa Praca z kamerą – ćwiczenia
15- 16.45 Praca z kamerą – ćwiczenia (Monika Ziemba, Łukasz Zborowski)
45-17.00 Podsumowanie szkolenia
*Przerwa obiadowa we własnym zakresie.

Cena szkolenia

 – Pierwsze 3 osoby, które zapiszą się na szkolenie mają zagwarantowane wejście za darmo.

– Cena (dla 1 osoby)  1) do 13.12.2015 – 60 zł netto 2)  po 13.12.2015 – 120 zł netto

Kontakt w sprawie szkolenia i zapisy

Małgorzata Twardochleb, tel. 531 844 962, malgorzata.twardochleb@procontent.pl  

Do zobaczenia!