Szkolenie CSR już 17 maja

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Procontent Communication „Jak przygotować efektywną kampanię społeczną?”, które odbędzie się 17 maja w Warszawie w godzinach 9.00-17.00.

 

Cel szkolenia:
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z narzędziami tworzenia efektywnych kampanii społecznych. Treści szkolenia będą w głównej mierze omawiane na przykładach istniejących dobrych praktyk z Polski i ze świata.

 

Forma szkolenia:
Szkolenie z tworzenia efektywnych kampanii społecznych o charakterze warsztatowym.
Zaplanowane są ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy będą mogli wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie szkolenia.

 

Zakres tematyczny szkolenia:
– Wstępne informacje na temat kampanii społecznych: czym są, po co i przez kogo są tworzone, jakie narzędzia są wykorzystywane.
– Dyrektywa 2014/95/UE dotycząca ujawniania informacji niefinansowych (omówienie założeń).
– Benchmarking CSR.
– Audyt i zaangażowanie pracowników w tworzenie działań CSR.
– Matrix strategiczny – karta projektu (omówienie, a następnie wypełnienie karty wspólnie z uczestnikami szkolenia).
– Dobre praktyki: przykłady polskich kampanii społecznych,
przykłady kampanii społecznych ze świata.
– Raportowanie CSR (jak dobrze stworzyć raport CSR, prezentacja niezależnych organizacji certyfikujących: Global Reporting Initiative, Greenhouse Gas Protocol, Carbon Disclosure Project, jak stosować Key Performance Indicators).

 

Korzyści:
Dodatkowa przewaga konkurencyjna.
Prawie wszystkie duże firmy na świecie są już zaangażowane społecznie.
Duże firmy zaangażowane społecznie wymuszają na mniejszych tego typu działania.
Zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy oraz wzrost zaangażowania pracowników.
Młodzież wchodząca na rynek pracy aktywnie poszukuje firm zaangażowanych społecznie.
Wzrost zaufania inwestorów.
Poprawa relacji ze społecznością i władzami lokalnymi.
Rozwój kultury organizacyjnej firmy.

Kontakt i zapisy: malgorzata.twardochleb@procontent.pl