Public Affairs - Procontent Comunication

Public Affairs

Utrzymanie dobrych relacji z liderami opinii publicznej, politykami, urzędami czy instytucjami jest niezwykle ważne przy kreowaniu pozytywnego wizerunku firmy. W ramach działań public affairs wspieramy naszych Klientów w budowaniu i prowadzeniu relacji z instytucjami rządowymi i  środowiskami opiniotwórczymi.

 

Celem wszelkich działań public affairs jest zwracanie uwagi na dany problem społeczny, brak odpowiednich regulacji legislacyjnych czy rozwiązań systemowych. Działania dla Klientów prowadzimy zarówno na szczeblu regionalnym, jak i ogólnopolskim.

 

Zakres działań:

 

·     identyfikacja kluczowych interesariuszy
·     budowanie i utrzymanie relacji z decydentami
·     współpraca z administracją rządową i samorządową
·     prowadzenie komunikacji z politykami
·     przygotowywanie akcji specjalnych dla polityków