Kryzys w firmie. Jak prowadzić skuteczną komunikację? - Procontent Comunication

Kryzys w firmie. Jak prowadzić skuteczną komunikację?

Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Kryzys zdarzyć się może zawsze i wszędzie, dlatego tak bardzo ważna jest umiejętność odnalezienia się w nim i prowadzenia sprawnej komunikacji. Istotne są również wszelkie działania antykryzysowe, które firma może i powinna podjąć. Wizerunek zależy od podejmowania przemyślanych i trafnych decyzji dlatego  ważna jest wiedza w jaki sposób komunikować się w trudnych chwilach z pracownikami, klientami, mediami. 

Cel szkolenia: 

– przygotowanie uczestników do podjęcia skutecznej komunikacji w sytuacji kryzysowej

– zapoznanie z zasadami skutecznej współpracy z mediami

– przedstawienie technik postępowania  w kryzysie

– poznanie działań mających na celu uniknięcie kryzysu

– ukazanie sposobów na obrócenie kryzysu w sukces  

Charakter szkolenia

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz praktycznej. Podczas części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest kryzys, jakie są jego przyczyny i czy można go przewidzieć oraz jaka jest rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową. Praktyczny wymiar szkolenia ma na celu zachęcenie uczestników do aktywnego w nim udziału. Przeprowadzone zostaną symulacje rozmów z dziennikarzami. Ćwiczenia z kamerą pozwolą wyeliminować błędy najczęściej popełniane podczas komunikacji z mediami.  Ponadto uczestnicy podzieleni na grupy zostaną poproszeni o przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy.

Do kogo adresowane jest szkolenie? 

Szkolenie jest dedykowane specjalistom PR oraz osobom zainteresowanym doskonaleniem umiejętności związanych z komunikacją w sytuacjach kryzysowych. 

Program szkolenia

g. 9:00-12:00

1. Kryzys w firmie. Od czego zacząć i jak przeprowadzić efektywną komunikację? (Iwona Kubicz, Procontent Communication)

•       Czym jest kryzys?

•       Jakie są przyczyny kryzysów i czy można go przewidzieć?

•       Od czego zacząć postępowanie w sytuacji kryzysowej?

•       Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w zarządzaniu sytuacją kryzysową.

•       Jak nie pogłębić kryzysu na własne życzenie?

•       Kryzys zażegnany. Czy może pojawić się kolejny?

2.  Akcja ewakuacja, czyli sztab kryzysowy na posterunku (Iwona Kubicz, Procontent Communication)

•       Od czego zależy skuteczność działania sztabu kryzysowego?

•       Jak przygotować zespół do zarządzania sytuacją kryzysową?

•       Podstawy zasad zarządzania komunikacją w sytuacji kryzysowej.

•       Rola mediów w kształtowaniu sytuacji kryzysowej. Jak udostępniać informacje?

•       Pracownicy a kryzys. Reakcja i komunikacja.

•       Relacje z klientem, partnerami biznesowymi w sytuacjach kryzysowych.

•       Przykłady sposobów wyjścia z kryzysu.

•       Jak przygotować się na kryzys?

g. 12:00-13:00 – przerwa na lunch

g.13:00-17:00

3.  Wystąpienia w mediach – podstawy (Katarzyna Mąkólska Procontent Communication)

•       Jak przygotować się do wystąpienia w mediach?

•       Rodzaje wystąpień publicznych (setka, wywiad, debata, briefing kryzysowy)

•       Czego nie lubi kamera, czyli ubiór w czasie wywiadu

•       Forma i styl: Powiedz to dobrze – jasno, rzeczowo i przekonująco

•       Przygotowanie do wystąpień przed kamerą – modulacja głosem, poprawna artykulacja i dykcja

•       Mowa ciała i autoprezentacja (mimika, kontakt wzrokowy, gestykulacja)

4.  Praca z kamerą – ćwiczenia przed kamerą 

•       Symulacja prawdziwego nagrania w sytuacji kryzysowej (setka, wywiad na żywo)

•       Nagranie i analiza popełnionych błędów

•       Ćwiczenia w radzeniu sobie ze stresem – jak zapanować nad tremą przed wystąpieniem publicznym? Praca w grupach

•       Przygotowanie strategii wyjścia z kryzysu danej firmy  

 

Cena szkolenia: Cena (dla 1 osoby)  –  499 zł netto

Miejsce: ul. Szkolna 2/4, Warszawa

Data: 13.12.2018

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

Anna Kowalska

tel. kom. + 48 884 880 878, tel. +48 22 827 04 01

E-mail: anna.kowalska@procontent.pl