Strategia komunikacji wewnętrznej musi odnosić się do celów biznesowych firmy, powinna być zgodna z wartościami i misją przedsiębiorstwa oraz powinna zostać stworzona w powiązaniu ze strukturą i kulturą organizacyjną firmy. Celem komunikacji wewnętrznej jest umacnianie poparcia dla planów rozwoju firmy zarówno wśród pracowników wyższego jak i niższego szczebla, motywowanie pracowników do rozwoju, usprawnienie przepływu informacji pomiędzy osobami pracującymi w firmie, umacnianie i budowanie poczucia zadowolenia z faktu bycia pracownikiem firmy.

Usługi Procontent Communication w zakresie komunikacji wewnętrznej obejmują m.in.:

  • Diagnozę  komunikacji wewnętrznej firmy
  • Analizę wewnętrznej percepcji organizacji – badania wśród pracowników
  • Wdrożenie procedur zarządzania informacją w firmie i komunikacją zmiany
  • Opracowanie procedur antykryzysowych

 

Czy Twojej firmie potrzebne jest wdrożenie narzędzi z zakresu komunikacji wewnętrznej?

  • Czy Twoi pracownicy mają poczucie współuczestnictwa w tworzeniu wyniku firmy?
  • Czy efektywnie komunikujesz się z kadrą menedżerską średniego szczebla?
  • Czy słuchasz pracowników i znasz ich obawy?
  • Czy kadra i menedżerowie wiedzą, jak komunikować i odpowiadać na pytania dotyczące podejmowanych przez firmę inicjatyw?
  • Czy wiesz, które narzędzia i kanały komunikacji w Twojej firmie są najbardziej efektywne – najlepiej wspierają docieranie do pracowników z informacją i zapewniają sprzężenie zwrotne?
  • Czy z sukcesem angażujesz pracowników i czujesz, że masz ich wsparcie w realizowanych przedsięwzięciach?

Jeśli na choć na jedno pytanie odpowiedziałeś negatywnie zapraszamy do kontaktu.

 

Realizowane przez nas projekty z zakresu komunikacji wewnętrznej

 

Kongsberg Automotive

Kampania Płuca Polski dla Boehringer Ingelheim