Corporate PR

Corporate PR przynosi wymierne korzyści biznesowe, wspierając budowanie i ochronę wizerunku firmy, wzmacniając przewagi konkurencyjne, budując zaufanie wśród pracowników, inwestorów i klientów. Dobrze zaplanowane działania z zakresu PR korporacyjnego pozwalają na wzmocnienie wizerunku firmy i jej wiarygodności. Usługi świadczone przez Procontent Communication w tym zakresie to m.in.: opracowanie strategii komunikacji korporacyjnej, szkolenia medialne dla kadry zarządzającej, pełnienie funkcji rzecznika prasowego na zlecenie firmy, analiza interesariuszy oraz budowanie efektywnych relacji z różnymi grupami otoczenia.

 

Czy potrzebujesz profesjonalnych usług z zakresu Corporate PR?

 • Chciałbyś zbudować świadomość istnienia marki Twojej firmy?
 • Twoja firma rozpoczyna działania z zakresu B2B i nie wiesz, jak prowadzić dialog ze swoimi odbiorcami i kontrahentami?
 • Zależy Ci, aby firma była postrzegana jako nowoczesna, przyjazna pracownikom, dynamicznie rozwijająca się oraz wnosząca pozytywny wkład w budowanie filozofii zrównoważonego rozwoju i biznesu społecznie odpowiedzialnego?
 • Twoja firma to ważny gracz w regionie, sektorze na rynku, a nikt o tym nie wie?
 • Chciałabyś, aby specjaliści zatrudnieni w Twojej firmie częściej wypowiadali się w mediach jako eksperci?
 • Potrzebujesz firmy, która pomoże Ci przełamać strach przed nowymi mediami?
 • Chciałbyś być na bieżąco z tym, co mówi się o Twojej firmie na łamach mediów?
 • Dysponujesz usługami i produktami, które przy wprowadzeniu na rynek powinny otrzymać wsparcie w postaci programów edukacyjno-informacyjnych?

 

Realizowane przez nas projekty z zakresu Corporate PR

Burda International Polska

Saxo Bank

Odido

DM Banku BPS S.A.

Layher

Da Grasso

Dormax Design

 

Corporate Communication

Public relations jest jedną z kluczowych funkcji zarządzania, opartą na szerokim i długofalowym spojrzeniu na komunikację firmy z jej otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym. Corporate Communication przynosi wymierne korzyści biznesowe, wspierając budowanie i ochronę wizerunku firmy, wzmacniając przewagi konkurencyjne, budując zaufanie wśród pracowników, inwestorów i klientów. Dobrze zaplanowane działania z zakresu PR korporacyjnego pozwalają na wzmocnienie wizerunku firmy i jej wiarygodności. Usługi świadczone przez Procontent Communication w tym zakresie to m.in.:

 • Audyt komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej
 • Opracowywanie strategii komunikacji korporacyjnej firmy
 • Prowadzenie biura prasowego firmy
 • Szkolenia medialne dla kadry menedżerskiej
 • Pełnienie funkcji rzecznika prasowego na zlecenie firmy
 • Możliwość outsourcingu pracowników biura prasowego
 • Media relations
 • Organizacja konferencji prasowych
 • Programy budowania relacji skierowane do interesariuszy organizacji
 • Opracowanie korporacyjnych serwisów internetowych
 • Pozycjonowanie ekspertów firmy w mediach
 • Community relations

 

Media Relations

Konsultanci Procontent Communication wspierają proces komunikacji firmy z otoczeniem poprzez budowanie stałych relacji z dziennikarzami. Prowadzimy nieustanny dialog ze wszystkimi rodzajami mediów. Pełnimy rolę rzeczników prasowych firmy oraz we współpracy ze znanymi dziennikarzami telewizyjnymi i prasowymi prowadzimy szkolenia z wystąpień przed kamerą na każdym poziomie zaawansowania. W ramach współpracy Procontent świadczy następujące usługi:

 • Planowanie strategiczne, definicja przekazów, budowanie message house
 • Prowadzenie biura prasowego firmy
 • Przygotowanie i organizacja wyjazdów dziennikarzy na miejsce zdarzenia tzw. press tours
 • Organizacja konferencji prasowych oraz wydarzeń specjalnych
 • Monitoring mediów i analizy medialne

 

Crisis Management

W teorii zarządzania kryzys jest stanem w rozwoju firmy, który zagraża jej podstawowym funkcjom oraz realizacji misji, wizji i strategii. Z punktu widzenia PR, kryzys to każde wydarzenie, które może zaburzyć normalną działalność firmy lub instytucji. Charakterystyczne dla kryzysu są: niespodziewany i gwałtowny rozwój wydarzeń oraz nieprzewidywalne i niekontrolowane reakcje otoczenia. Zarządzanie sytuacją kryzysową (ang. crisis management) dotyczy zarówno opanowania i wyjścia z sytuacji kryzysowej, jak i przygotowania się na ewentualność jej zaistnienia. Rozważanie potencjalnych sytuacji kryzysowych zwykle pozwala im zapobiec lub przynajmniej ograniczyć ich niekorzystne skutki. Kluczowym momentem jest wczesne rozpoznanie zaistnienia sytuacji kryzysowej. Następnie należy postawić diagnozę dotyczącą siły i skutków oddziaływania kryzysu odpowiadając na następujące pytania: Na czym polega sytuacja kryzysowa? Kiedy kryzys się rozpoczął? Z jakich przyczyn powstała sytuacja kryzysowa? Kogo kryzys dotyka? Czy kryzys może eskalować i dalej się rozwijać? Działania jakie oferuje Procontent to:

 • Powołanie zespołu antykryzysowego
 • Wdrożenie procedur komunikacji kryzysowej
 • Ustalenie sposobów informowania otoczenia zewnętrznego
 • Ograniczenie zasięgu oddziaływania kryzysu
 • Likwidacja zagrożenia
 • Przywrócenie normalnego funkcjonowania
 • Likwidacja skutków kryzysu i opracowanie programu odbudowy reputacji
 • Opracowanie rekomendacji zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości
 • Symulacje kryzysowe

Elementem działań komunikacyjnych w obszarze komunikacji kryzysowej jest również profilaktyka, której celem są elementy tj.: wdrożenie systemów monitorowania potencjalnych źródeł występowania kryzysów, udrożnienie kanałów komunikacji wewnętrznej, wdrożenie procedur antykryzysowych i szybkiego reagowania, opracowanie „szytych na miarę” szkoleń dla służb komunikacyjnych.

Reagowanie na kryzys w dobie mediów społecznościowych rządzi się innymi prawami. Poza zarządzaniem informacją i powołaniem sprawnie działającego sztabu antykryzysowego trzeba słuchać i na bieżąco uczestniczyć w dyskusji w social mediach. Nie wystarczy dzięki szybkiej i otwartej komunikacji sprawnie doprowadzić do zmiany nastawienia mediów i dążyć do zamknięcia tematu przez dziennikarzy. Wyzwaniem jest zebranie dyskusji w jednym miejscu i opanowanie emocji na rzecz merytorycznej dyskusji i otwartego dialogu.  Blokowanie debaty lub milczenie stanowi jedynie zaproszenie do eskalacji negatywnych komentarzy i rozwija kryzys.

Czy Twoja firma potrzebuje programu komunikacji kryzysowej?

 • Czy Twoja firma choć raz „znalazła się w opałach” i dziennikarze napisali wiele negatywnych artykułów  pod jej adresem?
 • Czy Twoi klienci zaczęli odchodzić do konkurencji lub zrezygnowali z usług, a Ty nie wiesz o dlaczego?
 • Czy opinia o Twojej firmie w mediach społecznościowych jest raczej negatywna?
 • Czy przygotowujesz się do dużej transakcji i wiesz, że konkurenci, pracownicy, związkowcy lub instytucje będą chciały ją zablokować?
 • Czy planujesz zmiany w firmie – programy dobrowolnych odejść, zwolnienia lub restrukturyzację, wprowadzenie nowych zasad wynagradzania, albo też inny trudny proces zarządczy